minimapa
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Název vyhlášky účinnost
OZV 1 2008 o úhradě vodného ve dvousložkové formě.pdf 17.2.2008
OZV 1 2019 Požární řád obce Nedabyle.pdf 15 dnem po vyvěšení
OZV 1 2020 o místním poplatku ze psů.pdf 1.10.2020
Veřejná vyhláška 1/2016  
OZV 1 2017 o stanovení část společného školského obvodu základní školy.pdf 15 dnem po vyvěšení

OZV 1 2022 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství .pdf

15 dnem po vyvěšení

 

OZV 2/2022 ( o místním poplatku za obecní systém odpad.hospodářství).pdf

 

1.1.2023

Oznámení o vyhlášení právního předpisu - PDO.pdf

ozv-mistni-poplatek-za-obecni-system-odpadoveho-hospodarstvi 1 2023.pdf

1.1.2024

Oznámení o vyhlášení právního předpisu -psi.pdf

ozv-mistni-poplatek-ze-psu.pdf

1.1.2024

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací