minimapa

Schválený závěrečný účet

2016  8.6.2017  31.12.2017
 Fin 2-12M pdf    
Schválený závěrečný účet obce Nedabyle.pdf    
 hodnotící zpráva (2).pdf    
 přehled transferů.pdf    
 příloha ZŠ.pdf    
 rozvaha OU.pdf    
rozvaha ZŠ.pdf    
výkaz zisků a ztrát OU.pdf    
výkaz zisků a ztrát ZŠ.pdf    
Zpráva o přezkumu.pdf    

 

2015 VYVĚŠENO

SEJMUTO

Závěrečný účet 14.3.2016 30.3.2016
FIN 2-12M    
Výkaz zisků a ztrát    
Zpráva o přezkumu hospodaření    
Rozvaha