minimapa

Schválený závěrečný účet

2018 8.3.2019 27.3.2019
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

 

2017 21.6.2018 30.6.2019
Schválený závěrečný účet 2017    
Fin 2-12 M 2017.pdf    
Hodnotící zpráva 2017.pdf    
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU 2017.pdf    
PRVNÍ STRANA návrh 2017.pdf    
přezkum.pdf    
Příloha 2017.pdf    
Rozvaha 2017.pdf    
Výkaz zisků a ztrát.pdf    
Výkazy ZŠ Nedabyle.pdf    2016  8.6.2017  30.06.2018
 Fin 2-12M pdf    
Schválený závěrečný účet obce Nedabyle.pdf    
 hodnotící zpráva (2).pdf    
 přehled transferů.pdf    
 příloha ZŠ.pdf    
 rozvaha OU.pdf    
rozvaha ZŠ.pdf    
výkaz zisků a ztrát OU.pdf    
výkaz zisků a ztrát ZŠ.pdf    
Zpráva o přezkumu.pdf    

 

2015 VYVĚŠENO

SEJMUTO

Závěrečný účet 14.3.2016 30.3.2016
FIN 2-12M    
Výkaz zisků a ztrát    
Zpráva o přezkumu hospodaření    
Rozvaha