minimapa
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obec

Obec Nedabyle

Obec Nedabyle leží jihovýchodně od města České Budějovice ve vzdálenosti
6,5 km při silnici II.Tř. České Budějovice -Trhové Sviny, na jižním svahu malebného údolí Zborovského a Vidovského potoka v nadmořské výšce 470 m.n.m.
Katastrální území obce má velikost 238 ha. Celkem je v obci 117 domů z toho
105 obydlených a 12 neobydlených. V obci žije v součastné době 293 obyvatel.                              

Z HISTORIE OBCE

První písemná zpráva o Nedabyli pochází z roku 1346, kdy Havel řečený Kon z Nedabyle daruje kostelu ve Střížově desátek z poplužního dvora v Nedabyli. V dalších letech patřila Nedabyle k panství komařickénu. V r.1347 se připomíná
Beneš z Komařic, jehož syn Beneš získal Strádov a pak se stal Strádovcem z Komařic.
Kolem roku 1450  se připomíná Odolen z Komařic „jehož  rod držel statek jen s Nedabylí“.
Roku 1457 po smrti Jana z Komařic připadl jeho majetek včetně vsi Nedabyle na krále Ladislava.
Další zprávy jsou z roku 1522, kdy Petr z Doudleb prodává Doudleby ves a dvory Kmetcí, Straňany, Borovnici ves, dvůr v Perném, Nedabyli a Strážkovice Václavu Metelskému z Felsdorfu. Od té doby patřila ves Nedabyle k městským statkům Budějovickým až do roku 1849.
V 16.století došlo k hledání stříbrných rud i v okolí města Budějovice. Zjistilo se, že v celém pásmu táhnoucím se od Rudolfovaa až po Vidov se nachází stříbrná ruda. Písemně je doloženo těžení stříbrných rud i v katastru  vsi  Nedabyle, kde jsou zmiňovány cechy sv.Anna již od roku 1522 a cech Zlatý jelen. Těžba nebyla úspěšná a proto byly těžařské práce zastavena kolem roku 1835.
Po zrušení patrimonijní správy v roce 1849, byla ves Nedabyle sloučena se vsí Doubravicí.
V průběhu druhé poloviny 19.století vznikaly v obou obcích často požáry, které
ničily obytná i hospodářská stavení.
V letech 1886 až 1898 řídilo obecní záležitosti volené zastupitelstvo v jehož čele stál starosta spolu s 1. a 2.radním.
Od roku 1898 sídlilo představenstvo v obci Nedabyle. Představenstvo obce se volilo každé tři roky.
Z významných událostí se připomíná pozorování komety v roce 1910.

Hasiči  historie

Pomník - Nedabylská tragédie

Další historie ve zkratce

Menu